BASF Fokuserar på Förskjutning till Alternativ för Bly- ChromatePigments

Vid Cameron Chai

BASF ett kemiskt företag som meddelas, att den ska, avslutar produktionen av bly- chromatepigments vid året avslutar av 2014 och ska fokuserar på produktion och fördelning av alternativa produkter globalt.

Alternativen som leder chromatepigments, erbjuds i en serie av gult, och rött färgar, och spänna inkluderar pigments som är utdelade i olika märkesnamn. Brännmärker är Irgazin, Cinquasia, Irgalite, Cromophtal, Paliogen, Paliotol, T-Skuggar, Paliotan, Sicotan och Sicopal. Företagstillverkningarna leder chromatepigments på dess lätthet i Besigheim, Tysklandet, som är läget från, var de ska alternativa produkterna utvidgas långsamt.

Huvudet av affärsledningen på BASFS pigmentsuppdelning i Europa, Stefan Sütterlin som påstås det för de sist få åren företaget, har fått en bred grupp av organiska och oorganiska pigmentprodukter som utbyten för att leda chromatepigments. Men har en 100% ändring inte ägt rum. Huvud av att marknadsföra för BASFS pigments för industriella & dekorativa beläggningar i Europa, Joachim Straßner som tillfogas också att de har planerat för att hjälpa deras beställare för att göra den hela omställningen.

Bly- chromates är den äldsta produktportföljen av BASF, och produkterna hade den dess kickbegäran gynnar tack vare liksom färgar, styrka- och vädermotstånd. Men för en tid sedan, har det processaa för godkännande som specificeras under RÄCKVIDD, Europékemikalieregleringen angående dessa vikter, initialiserats. Så ska de bly- chromatepigmentsna för att inte vara utdelade utan godkännandet.

Källa: http://www.basf.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit